Bezpečnost
 Především!
BOZP a PO

Nabízíme služby  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Proškolíme Vás i Vaše zaměstnance, zpracujeme potřebnou dokumentaci, zajistíme kontroly provozoven, pohlídáme termíny …

SLUŽBY

Komplexnost služeb v oboru

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Požární ochrana

Každá společnost v České republice musí začlenit svou provozovanou činnost do kategorie podle požárního nebezpečí.

Školení zaměstnanců

Zajistíme kompletní školení BOZP a PO zaměstnanců, vedoucích pracovníků, preventistů PO i preventivních požárních hlídek. 

Dokumentace

Zpracujeme a následně pravidelně revidujeme dokumentaci BOZP a PO tak, aby odpovídala právě platné legislativě.

Kontroly provozoven

Provedeme prověrku BOZP a preventivní požární prohlídku provozu v zákonných lhůtách i mimořádně dle Vašich požadavků.

Hlídání termínů

Pohlídáme za Vás termíny školení, revizí a prohlídek. Ve spolupráci s Vámi vše naplánujeme tak, aby byly dodrženy zákonné termíny. 

BEZPEČNOST

Nabízíme služby v oblasti
bezpečnosti práce a požární ochrany

Pomůžeme se všemi povinnostmi, vše zajistíme a tím Vám ušetříme čas i peníze.
Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO)Bezpečnost práce a požární ochrana je samozřejmou povinností každého z nás, ať jsme v roli zaměstnavatele, zaměstnance, či OSVČ. Bezpečnost a ochrana zdraví je důležitá v každém okamžiku.


Dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru!

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí. Zároveň poskytujeme pravidelné kontroly vašich provozoven a dodání vhodného bezpečnostního značení.

Proč je pro firmu důležité mít v pořádku BOZP a PO?

Řešíte otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)? Ale pořád nevíte proč? Obraťte se na nás a my Vám vysvětlíme proč mít agendu BOZP a PO v pořádku.

Vyhnete se velkým pokutám

Zbavíte se starostí a zodpovědnosti

Minimalizujete rizika nebezpečí úrazu

Eliminujete problémy s SÚIP a pojišťovnami

Zlepšíte si pověst - budete společensky odpovědná firma

REFERENCE

Naše služby spokojeně využívají