Bezpečnost práce a požární ochrana.
Zajistíme služby v oblasti požární ochrany.
Zajištíme sluzby v oblasti bezpečnosti práce.

Pomůžeme se všemi povinnostmi, vše zajistíme a tím Vám ušetříme čas i peníze.

Nabízíme služby v oblasti

bezpečnosti práce a požární ochrany.

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracujeme na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí. Zároveň poskytujeme pravidelné kontroly vašich provozoven a dodání vhodného bezpečnostního značení.

  • Proškolíme Vaše zaměstnance
  • Zpracujeme potřebnou dokumentaci
  • Zajistíme kontroly provozoven
  • Pohlídáme termíny
Zajístíme služby v oblasti BOZP

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.

Zajistíme služby v oblasti PO.

Požární ochrana

Každá společnost v České republice musí začlenit svou provozovanou činnost do kategorie podle požárního nebezpečí. O začlenění se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím musí každá společnost vést dokumentaci.

BOZP a PO

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO).

Bezpečnost práce a požární ochrana je samozřejmou povinností každého z nás, ať jsme v roli zaměstnavatele, zaměstnance, či OSVČ.

Bezpečnost a ochrana zdraví je důležitá v každém okamžiku.

bozpvysocina.cz

povysocina.cz

Zajistíme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany na vysočině.

Created by JS Production

© Copyright 2017. All Rights Are Reserved by JS Production